Maskiner

Presentasjon av maskiner og teknologi vi bruker.
This image for Image Layouts addon

Selvgående plog

... selvgående plog er en nøyaktig og effektiv [...]
Mer info
This image for Image Layouts addon

GPS SYSTEM

Vi bruker XXS for planlegging og styring av maskiner. GPS-systemet registrerer posisjonen på rørene mens vi grøfter slik at når grøftingen er utført, har vi et ferdig grøftekart. Kartet kan skrives ut, gjøres tilgjengelig på nettbrett og importeres inn i skifteplan eller jordplan.
Flere bilder

GRAVEMASKIN

Vi bruker gravemaskin (Liebherr R920) for å assistere grøftemaskinene, samt ved andre mindre gravearbeider.
Flere bilder
This image for Image Layouts addon

HUDDIG 1260 GRAVLASTER

Huddig 1260 brukes til å forsyne selvgående plog med rør ute på jordet, samt å bistå med gravearbeid.
Flere bilder
This image for Image Layouts addon

VOGNTOG

For effektiv og rimelig transport av grøftemaskinene i sesongen, bruker vi eget vogntog. Dermed kan vi være sikre på at vi får gjort jobbene i korrekt rekkefølge. Det gjør også at vi kan flytte maskinene effektivt mellom jordene hos bonden, uten å være avhengig av ekstern transportør.

Flere bilder

KONTAKT: